Poprawna pisownia

niedopuszczalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dopuszczalne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopószczalne

Niepoprawna pisownia