Poprawna pisownia

niedopowiedzenie

Poprawna pisownia, znaczenie: wypowiedzenie się w sposób niejasny bądź niepełny, przez co zrozumienie przekazu jest uniemożliwione bądź częściowo utrudnione. Jest to synonim słowa niedomówienie.


Niepoprawna pisownia

nie dopowiedzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do powiedzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo powiedzenie

Niepoprawna pisownia