Poprawna pisownia

niedoczyszczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie doczyszczone

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa doczyszczone.