Poprawna pisownia

nie lepsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nielepzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielepsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie lepzi

Niepoprawna pisownia