Niepoprawna pisownia

niedadzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dadzą

Poprawna pisownia