Poprawna pisownia

nie jesteś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejesteś

Niepoprawna pisownia