Niepoprawna pisownia

niemniejszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mniejszy

Poprawna pisownia