Niepoprawna pisownia

niecieszą się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie cieszą się

Poprawna pisownia