Poprawna pisownia

niecierpliwiła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie cierpliwiła

Niepoprawna pisownia