Niepoprawna pisownia

niechonorowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niehonorowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie honorowa

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa honorowa.