Zwrot nieomal zapisujemy zawsze łącznie. Pisownia rozdzielna jest w tym przypadku niepoprawna.

Niepoprawna pisownia

nie omal

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieomal

Poprawna pisownia, znaczenie: tyle co: prawie (że), o mało co; niemal, bez mała.