Poprawna pisownia

niebudząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie budzonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie budząca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebudzonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebódząca

Niepoprawna pisownia