Poprawna pisownia

niebędąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie będąca

Niepoprawna pisownia