Niepoprawna pisownia

nie zniszczalne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezniszczalne

Poprawna pisownia