Poprawna pisownia

nie znamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznamy

Niepoprawna pisownia