Niepoprawna pisownia

nie zmjerny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezmierny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zmierny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezmjerny

Niepoprawna pisownia