Niepoprawna pisownia

dlatego bo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dlatego że

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim jedyną poprawną wersją jest dlatego że. Jest to wyrażenie, którego zadanie to wprowadzanie zdania podrzędnego przyczynowego, inaczej: ponieważ, bo, gdyż.
Dlatego że jest spójnikiem, w skład którego wchodzą dwa inne nierozłączne spójniki, tworząc razem poprawną konstrukcję znaczeniową. Należy zwrócić uwagę, że przed spójnikiem że w tym połączeniu nie stawiamy przecinka! Należy postawić go bezpośrednio przez całą konstrukcją lub też po zdaniu podrzędnym, które jest przez nią wprowadzane.
Sformułowanie bo jest błędne, gdyż oba spójniki je tworzące oznaczają to samo – podkreślają relację przyczynową pomiędzy dwoma członami zdania. Są one zatem synonimami, czyli, kolokwialnie mówiąc – masłem maślanym.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo chciałabym Cię odwiedzić, ale nie będzie to możliwe, dlatego że jestem przeziębiona.
Nie będzie mnie stać na zakup nowych butów w tym miesiącu, dlatego że kupiłam już dwie pary spodni.
Mówił, że nie ma ochoty z nią rozmawiać, dlatego że go okłamała.