Niepoprawna pisownia

znaleśne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znaleźne

Poprawna pisownia, znaczenie: suma wypłacana osobie zwracającej właścicielowi znaleziony przedmiot.