Niepoprawna pisownia

nie zliczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezliczona

Poprawna pisownia