Poprawna pisownia

nie zepsute

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezepsute

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zepsóte

Niepoprawna pisownia