Niepoprawna pisownia

nie zdrowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdrowi

Poprawna pisownia