Niepoprawna pisownia

nie zdrowej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdrowej

Poprawna pisownia