Niepoprawna pisownia

nie zdonżyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zdążyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezdonżyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdąrzyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdążyła

Niepoprawna pisownia