Niepoprawna pisownia

zawud

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawód

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zawót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawut

Niepoprawna pisownia