Poprawna pisownia

nie zdążyliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezdonżyliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdąrzyliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdążyliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdonżyliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzyliście

Niepoprawna pisownia