Poprawna pisownia

nie zdąży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zdonży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdonży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdąrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdąży

Niepoprawna pisownia