Poprawna pisownia

niewychowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyhowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wychowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewyhowana

Niepoprawna pisownia