Zwrot nie zawsze jest zapisywany w każdym przypadku rozdzielnie. Pisownia łączna uważana jest za błąd językowy – jest niepoprawna.

Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia