Zwrot nie zawsze jest zapisywany w każdym przypadku rozdzielnie. Pisownia łączna uważana jest za błąd językowy – jest niepoprawna.

Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie za wsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zafsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezafsze

Niepoprawna pisownia