Niepoprawna pisownia

nie zadbane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadbane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie za dbane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza dbane

Niepoprawna pisownia