Poprawna pisownia

nie za ładnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieza ładnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie załadnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaładnie

Niepoprawna pisownia