Niepoprawna pisownia

nie za księgowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezaksięgowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieza księgowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zaksięgowana

Niepoprawna pisownia