Niepoprawna pisownia

nie wyspanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewyspanie

Poprawna pisownia