Poprawna pisownia

nie jesteście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejesteście

Niepoprawna pisownia