Niepoprawna pisownia

po czekam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poczekam

Poprawna pisownia