Niepoprawna pisownia

nie wypłacalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewypłacalna

Poprawna pisownia