Niepoprawna pisownia

nie wykonalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykonalny

Poprawna pisownia