Niepoprawna pisownia

nieoznacza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie oznacza

Poprawna pisownia