Niepoprawna pisownia

nie wykonalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykonalna

Poprawna pisownia