Poprawna pisownia

nie wykonała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewykonała

Niepoprawna pisownia