Poprawna pisownia

nie rozumieliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nierozumieliśmy

Niepoprawna pisownia