Niepoprawna pisownia

nie wydana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewydana

Poprawna pisownia