Niepoprawna pisownia

nie wybaczalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewybaczalni

Poprawna pisownia