Niepoprawna pisownia

zwjerzchnik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwierzchnik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwieżchnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwierzhnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwieszchnik

Niepoprawna pisownia