Niepoprawna pisownia

nie wybaczalne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewybaczalne

Poprawna pisownia