Niepoprawna pisownia

nie wierząca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewierząca

Poprawna pisownia