Poprawna pisownia

nie wiedziałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewiedziałem

Niepoprawna pisownia