Niepoprawna pisownia

dwu-języcznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwujęzycznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwujenzycznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu języcznie

Niepoprawna pisownia