Poprawna pisownia

nie wczoraj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewczoraj

Niepoprawna pisownia