Poprawna pisownia

nie uzyskała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuzyskała

Niepoprawna pisownia