Poprawna pisownia

zdany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sdany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z dany

Niepoprawna pisownia